شماره حساب ها

نکته : در صورتی که هرگونه پرداخت بصورت کارت به کارت دارید ابتدا با ما تماس بگیرید.

Bank Pasargad

شماره کارت بانک پاسارگاد :

5022291081804708

شماره حساب پاسارگاد :

3701-8000-13872422-1

شماره شبا پاسارگاد :

IR530570370180013872422101

حساب مزبور به نام علی عبادی نیا میباشد

بانک رفاه

شماره کارت بانک رفاه :

5894631580929461

شماره حساب رفاه :

223095060

شماره شبا رفاه :

IR450130100000000223095060

حساب مزبور به نام علی عبادی نیا میباشد